ATEX STOF explosiegevaarlijke omgeving

Rotor levert verschillende klasse motoren voor ATEX omgevingen.

In de ATEX 2014/35/EU-richtlijn wordt gesproken van twee groepen: I en II.
Beide groepen zijn onderverdeeld in categorieën. Deze categorieën geven weer of een apparaat of beveiligingssysteem inzetbaar is
in een atmosfeer met gas, nevel of dampen (G) of met stof (D).

ATEX 2014/35/EU
groep I = mijnbouw
groep II = overige plaatsen
- categorie 1 zone 0/20
- categorie 2 zone 1/21
- categorie 3 zone 2/22Ex II 2D en Ex II 3D volgens EN 50014 en EN 50281-1-1.

Bij stof-explosieveilige motoren wordt de beschermingswijze behaald door een bepaalde mate van stofdichtheid in combinatie met een
maximale oppervlaktetemperatuur aan de buitenzijde van de motor. Daarnaast wordt vonkvorming door statische elektriciteit voorkomen.
De maximale oppervlaktetemperatuur van de rotor nl® motoren in zowel de Ex II 2D als de Ex II 3D uitvoering is 125°C, dit wordt
aangegeven op de typeplaat als T = 125°C.

De Ex II 2D-motoren (categorie 2) moeten ook bij een eventueel optredende fout veilig kunnen afschakelen. Om dit te kunnen realiseren
zijn PTC-thermistoren ingebouwd, die dusdanig moeten worden aangesloten ,dat ze de motor afschakelen op het moment dat ze worden
aangesproken. Tevens zijn deze motoren IP65, wat inhoudt dat ze beschermd zijn tegen het binnendringen van stof.
Bij deze rotor nl® motoren wordt een kopie van het EG-type certificaat en een fabrikantenverklaring meegezonden.

Bij de beschermingswijze Ex II 3D hoeft geen rekening te worden gehouden met een eventuele optredende fout, daarom zijn er standaard
geen PTC's ingebouwd.Wel zijn de rotor nl® motoren anders dan gesteld in de norm, waar IP55wordt voorgeschreven, IP65.
Bij rotor nl® motoren met een beschermingswijze Ex II 3D wordt een fabrikantenverklaring meegeleverd.
Speciale uitvoeringen Ex II 3D en Ex II 2D op aanvraag oa:

• PTC-thermistoren (Ex II 3D)
• stilstandsverwarming
• speciale spanningen/frequenties
• scheepsuitvoering
• verzwaard voorgespannen lagering
• SPM meetnippels
• speciale assen en flensen
• kabeluitvoering
• poolomschakelbaarWilt u een Ex II 2D-motor in combinatie met een frequentie-regelaar gebruiken, dan moet de motor daarvoor gecertificeerd zijn.
Het gebruik van een Ex II 3D motor in combinatie met een frequentie-regelaar is mogelijk.  Hierbij dient u het regelbereik en de
koppel/toeren karakteristiek van het werktuig op te geven. Daarnaast zijn er beperkingen voor wat betreft du/dt en maximale spanningspiek.
Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met Rotor B.V.