Balanceren

Alle Rotor NL motoren zijn dynamisch gebalanceerd met halve spie overeenkomstig de norm IEC 34-14 (2003) In de as-spiegel van de motor staat de letter H (Half Key) als teken dat er gebalanceerd is met halve spie.  Een letter F (Full Key ) betekent dat gebalanceerd is met hele spie. Uiteraard is het van belang dat de balacering van de  componenten die op de motoras worden gemonteerd hierop is afgestemd De maximum toelaatbare trillingen van motoren zijn ook vastgelegd in de norm IEC 34-14 Standaard voldoen de Rotor NL motoren aande klasse A.  Voor bepaalde applicaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn  om "trillings-arme" motoren toe te passen. Hiervoor zijn Rotor NL motoren leverbaar met een maximum trillingswaarde die binnen klasse B (speciaal) vallen.