Basisuitleg elektromotor

Een elektromotor is een veelgebruikt apparaat, dat elektrische energie omzet in mechanische energie.
Een elektromotor werkt door middel van magnetisme. De belangrijkste twee componenten van een elektromotor zijn de stator en de rotor.

In de stator zitten koperen wikkelingen, die door er spanning op te zetten magnetisch worden. De wikkelingen worden om beurten magnetisch. Zo ontstaat er een magnetische veld in de stator. De rotor wordt door het magnetisme een kant opgetrokken. doordat de drie wikkelingen om beurten magnetisch worden begint de rotor te draaien.

Het magnetische veld van de stator draait altijd sneller dan de rotor ( vandaar asynchrone elektroomtor). Het verschil in snelheid tussen het magnetisch veld in de stator en de rotor wordt slip genoemd. Door deze slip wordt in de rotor een spanning opgewekt in de rotor ankers. Doordat deze ankers zijn kortgesloten,ontstaat er een rotor stroom. De rotor stroom zorgt vervolgens voor een magnetisch veld in tegengestelde richting, ook wel de regen EMK genoemd. Samen met het magnetische veld in de stator zorgt het magnetisch veld in de rotor voor het koppel dat de elektromotor levert.
Meer asbelasting geeft meer slip, meer slip geeft meer rotor stroom, meer rotorstroom geeft meer tegen EMK en dus meer koppel.
Dit is typerend voor de asynchrone kortsluitanker elektromotoren.