Bouwvormen motoren

De manier van monteren en de stand van de elektromotor wordt ook wel de bouwvorm genoemd. De meest voorkomende, genormaliseerde bouwvormen zijn in de onderstaande tabel samengevat.
Opmerkingen: bij de keuze (bestelling) van de elektromotor dient te allen tijde de opgegeven bouwvorm in overeenstemming te zijn met de opstelling (i.v.m. de beschermingsklasse en lagerconstructie). Indien het een flensmotor betreft, dan is opgave van de gewenste soort bevestigingsgaten FF of FT met de bijbehorende M-maat (steekcirkel montagegaten) noodzakelijk. FF (Flange Free Holes) = doorlopende gaten overeenkomstig B5 flenzen FT (Flange Tapped Holes) = tapgaten overeenkomstig B14 flenzen.Voor de FF flens (B5) en de FT (B14A) flenzen t/m IEC 160 is de M-maat per huisgrootte genormaliseerd in de norm EN 50347.Voor de FT flenzen (B14B) zijn de M-maten niet per huisgrootte genormaliseerd, afmetingen zijn echter wel genormaliseerd volgens IEC 72-1. De bouwvorm en de stand van de elektromotor zijn samengevat in de IM code. Voor uitgebreide informatie kan de norm IEC 34-7 (NEN 10034-7)worden geraadpleegd.