Hijskraan & Offshore motorenBij aandrijvingen die voorzien zijn van een remmotor, is de keuze van het remtype sterk afhankelijk van de toepassing. De toepassingen kunnen enorm verschillend zijn. Is bijvoorbeeld de rem alleen bedoeld om de elektromotor met een bepaald remkoppel stil te laten staan (zgn. houdrem), of is er sprake van frequent remmen, waarbij wellicht aan de elektromotor een werktuig is gekoppeld met een grote massatraagheid? In dat laatste geval zal de roterende energie in het werktuig door de rem worden omgezet in relatief veel warmte. Een juiste keuze kan eigenlijk alleen worden gemaakt na goed overleg tussen de constructeur van het werktuig en de leverancier van de aandrijving. Het volgende schema toont een overzicht van de verschillende soorten remmen, die op onze elektromotoren kunnen worden gemonteerd. In het overzicht staan onze mogelijkheden. Voor de beste optie kunt u een van onze medewerkers raadplegen.