Hijsogen

De hijsogen aan de motor zijn berekend om het eigen gewicht van de motor te dragen. Zware werktuigen gekoppeld aan de motor moeten van een eigen hijsvoorziening worden voorzien.