Over ons

Onze kernwaarden:
​Integriteit 
We zijn een bedrijf dat eerlijk, betrouwbaar, open, transparant en rechtvaardig is. Hoog energiegehalte Onze cultuur moedigt een sterke werkethiek aan met teams die beschikken over veel energie en die een cultuur creëren van betrokkenheid en respect voor iedereen. 

Prestaties
Prestaties worden van iedereen verwacht, en onze aandeelhouders rekenen erop dat wij resultaten boeken, dat we onze beloften waarmaken en dat we ons blijven verbeteren.     Onze bedrijfsinitiatieven 

Klantenservice 
Onze toekomst hangt af van het succes van onze klanten. We zullen nauwere relaties met onze klanten creëren, op actieve wijze naar hun feedback luisteren en onmiddellijk reageren. 

Globalisering 
We willen om drie redenen mondiaal actief zijn. Ten eerste  willen we deel uitmaken van wereldwijde markten met een sterke groei. Ten tweede zijn veel van onze klanten globaal,  en we willen klanten bedienen waar ze werkzaam zijn. Tot slot willen we gebruik maken van onze globale capaciteiten om het beste talent te vinden en globaal concurrerend te blijven. 

Innovatie 
De toekomst van het bedrijf is gebaseerd op producten die nieuw zijn en waar behoefte aan is. Innovatie gaat gepaard met een zekere mate van risico, en dat accepteren we. Toch zetten we ons in om te investeren in nieuwe producten, technologieën en processen die echte waarde aan onze klanten bieden. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid op lange termijn voor ons bedrijf vereist niet alleen een voortdurend groeiende winstgevendheid. Duurzaamheid betekent ook dat we persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de impact die we hebben op onze wereld, en voor de rechtvaardige en eerlijke behandeling van onze werknemers. 

Eenvoud 
Complexiteit is een ernstig nadeel in het zakenleven. Wij willen elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten vereenvoudigen om complexiteit te verwijderen, zodat we sneller kunnen werken, onze flexibiliteit verbeteren en onze kosten omlaag brengen.