Scheepsuitvoering en certificaten

Scheepvaart en Offshore
De mechanische en elektrische basisuitvoering van de rotor nl® elektromotoren is afgestemd op scheeps- en offshoretoepassing. Gezien de vaak agressieve "zoute" omgeving, is de RN-serie nagenoeg geheel leverbaar met gietijzeren motorhuizen en motorschilden. Rotor nl® produceert elektromotoren voor opstelling beneden- en bovendeks en eventueel voorzien van een aangebouwde schijfrem, encoder, geforceerde koeling, etc. De motorwikkelingen zijn gebaseerd op omgevingstemperaturen tot 50°C en voorzien van een vocht- en schimmelwerende behandeling, zodat ze bestand zijn tegen een luchtvochtigheid minimaal van 96%. Deze elektromotoren voldoen aan de uiteenlopende eisen van scheepsclassificatiebureaus en worden voor "essential service" geleverd met een afname certificaat.
Hoe is een rotor nl® elektromotor in scheepsuitvoering te herkennen. Alle rotor nl® scheepsmotoren worden voorzien van roestvaststalen typeplaten met daarop vermeld:
• nominale motorgegevens en de vermelding ‘rotor nl® marine classification’
• eventueel extra typeplaat met aanvullende gegevens.

De typeplaat vermeldt het scheepsclassificatie bureau en de omgevingstemperatuur waarop de voorschriften van dit bureau gebaseerd zijn (acc. IEC92.301 C). In geval van afname, wordt de datum van afname en het door het scheepsclassificatiebureau afgegeven certificaatnummer op de typeplaat vermeld. Deze typeplaat en een vast deel van de elektromotor zijn door de surveyor van het scheepsclassificatie bureau met een stempel gewaarmerkt. Bij niet afgenomen scheepsmotoren wordt alleen op de typeplaat het logo ‘marine classification’, de naam van het scheepsclassificatie bureau en de productie datum vermeld. Er wordt geen extra typeplaat gemonteerd. Elektromotoren met een typeplaat zonder vermelding ‘rotor nl® marine classification’, zijn dus geen scheepsmotoren en, hoewel het best mogelijk kan zijn dat zij aan boord van een schip of offshore installatie uitstekend zullen functioneren, zal hiervoor nimmer een fabrieksverklaring als scheepsmotor worden afgegeven.Van scheepsmotoren niet ouder dan 1 jaar, kan op verzoek en na overlegging van de benodigde gegevens, in de meeste gevallen alsnog een 2.1 of 2.2 certificaat worden opgemaakt. De temperatuurstijging van de wikkeling wordt bepaald door middel van de weerstandsmethode. Er gelden voor scheepsmotoren specifieke voorschriften ten aanzien van de mechanische uitvoering.

Certificaten
Alle rotor nl® elektromotoren worden na assemblage op goede werking gecontroleerd en onderworpen aan een hoogspannings- en nullasttest. Aanvullende testprocedures worden uitgevoerd op het proefveld. Hier kunnen gelijktijdig meerdere elektromotoren onder continu- of intermitterende belasting beproefd worden. De elektrische- en mechanische eigenschappen worden op deze wijze bepaald. Deze procedure is ook noodzakelijk voor de typekeur van nieuwe ontwerpen. Op verzoek van de afnemers kunnen rotor nl® elektromotoren ook geleverd worden met een fabrieksverklaring of een testcertificaat, waarop o.a. de test gegevens van de betreffende elektromotor staan vermeld.
Rotor nl® hanteert hiervoor de norm EN 10204, waarbij er een keuzemogelijkheid is van vier verschillende certificaten (zie tabel).

EN 10204-2.1
De declaration of compliance 2.1 (fabrieksverklaring) wordt opgemaakt op basis van motornummers, factuurnummer en bestelnummer klant. Er worden geen beproevingsresultaten in dit document opgenomen.

EN 10204-2.2
Het test report 2.2 (fabriekscontrole attest) wordt opgemaakt aan de hand van de motorgegevens, zoals deze bepaald zijn aan het prototype (typetest), aangevuld met onze ervaringscijfers (historische meetgegevens). Op het certificaat vermelden wij tevens de ordergebonden gegevens. Van een type kunnen meerdere elektromotoren op het certificaat opgenomen worden.

EN 10204-3.1
Voor het inspection certificate 3.1 (keuringsrapport) worden metingen uitgevoerd aan de elektromotor in belaste of onbelaste toestand. Dit dient ten tijde van het plaatsen van de order duidelijk te zijn. Deze tekst wordt ook wel "routinetest" genoemd, geeft een redelijke zekerheid dat, indien de meetresultaten binnen de acceptie grenzen liggen, de motorgegevens overeen komen met de typetest-gegevens. Even als bij het testreport, worden ordergebonden gegevens vermeld. Per elektromotor wordt een certificaat afgegeven.

EN 10204-3.2
Bij een inspection certificate 3.2 (geclassificeerd keuringsrapport) laten wij de meting c.q. de elektromotor, classificeren door een onafhankelijke waarnemer. Deze waarnemer (surveyor) kan door ons of door de klant aangewezen worden. In veel gevallen zal deze waarnemer de elektromotor op ons proefveld afnemen. In andere gevallen wordt de elektromotor door een extern instituut gemeten.

Type approval-certificaat 
Rotor nl® is bevoegd om elektromotoren met een vermogen tot 300kW zelfstandig (zonder directe aanwezigheid van een surveyor) te meten en certificeren op haar eigen proefveld. Dit betekent dat elektromotoren voor een essential service inclusief certificaat snel geleverd kunnen worden. Het onafhankelijke testen is overeengekomen met verschillende classificatie bureaus. Momenteel bezit rotor nl® het type approval van DNV, BV, CSS Lloyd’s, ABS, RMRS en GL.