Conditie monitoring en sensoren
SPM lagerbewaking
In steeds meer bedrijven vindt de methode van het toestandsafhankelijk onderhoud ingang. Dat wil zeggen dat men het moment van onderhoud laat afhangen van de conditie van  machine en niet van het aantal draaiuren of een andere maatstaf. Voorwaarde hierbij is, dat men apparatuur heeft waarmee de verschillende grootheden, welke deze conditie bepalen, kunnen worden gemeten. Om in de bedrijfstoestand de conditie van de lagers te meten zijn er een aantal verschillende methoden, waarvan de bekendste de SPM-methode ofwel de schokpulsmethode is. Hoogfrequente schokken, welke in een lager ontstaan door het contact van rolelementen en loopbanen, worden vertaald door een opnemer systeem met een meetinstrument in een lager. De positie waar een meetnippel wordt geplaatst, is zeer belangrijk voor een juist meetresultaat en ook aan het aanbrengen op zich worden bepaalde eisen gesteld. Om zeker te zijn dat aan deze eisen wordt voldaan, adviseren wij om de meetnippels of opnemers direct bij de nieuwe elektromotoren door ervaren vakmensen te laten aanbrengen. De rotor nl® elektromotoren kunnen tegen meerprijs geleverd worden met SPM-meetnippels of opnemers.

Conditie monitoring & trillingsanalyse
Om de conditie van een lager te monitoren is het mogelijk om de trillingen in 3 richtingen te meneten en de trend door de tijd te volgen. Hiermee zijn we in staat om zeer exact te voorspellen wanneer een lager vervangt dient te worden en zodra er problemen optreden wat de oorzaak hiervan is.
Mechanische trillingen& balancering

Alle rotor nl® elektromotoren zijn dynamisch gebalanceerd met halve spie overeenkomstig de norm IEC 34-14 (2003). Achter het motornummer op het typeplaatje en/of in de asspiegel van de motoras staat de letter H (van Half key) als teken dat gebalanceerd is met halve spie. Een letter F (van Full key) betekent dat gebalanceerd is met hele spie. Uiteraard is het van belang, dat de balancering van de componenten, die op de motoras worden gemonteerd, hierop is afgestemd.
De maximum toelaatbare trillingen van elektromotoren zijn ook vastgelegd in de norm IEC 34-14. Standaard voldoende rotor nl® elektromotoren aan de klasse A (standaard). Voor bepaalde applicaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om ‘trillingsarme’ elektromotoren toe te passen. Hiervoor zijn rotor nl® elektromotoren leverbaar met een maximum trillingswaarde die binnen klasse B (speciaal) vallen.