Frequentie geregeld gebruik

Frequentie geregelde toepassing
Het toerental van een elektromotor kan ook geregeld worden door aansluiting op een spannings-/frequentieregelaar. Deze traploze regeling geeft enorme voordelen om bijvoorbeeld productieprocessen te optimaliseren en om energie te besparen. Men kan immers op deze manier de capaciteit van het aangedreven werktuig en daarmee ook het motorvermogen nauwkeurig afstemmen op de behoefte. Een aandrijving met frequentieregelaar verbruikt veelal minder energie dan een aandrijving met een vaste snelheid/toerental en een andere manier van regelen.
Pompen en ventilatoren zijn de bekendste applicaties waar energie bespaard kan worden.Wanneer een ventilator aangedreven wordt door een elektromotor met een vaste snelheid, dan kan de benodigde luchtstroom groter zijn dan daadwerkelijk nodig is. De luchtstroom kan dan via een klepregeling geregeld worden. Echter, het is veel efficiënter de luchtstroom te regelen door de snelheid/het toerental van de elektromotor te regelen. Als de elektromotor wordt aangesloten op een spannings-/frequentie regelaar, dan gelden er doorgaans géén restricties wanneer het regelbereik ligt tussen 30% tot 120% ten opzichte van het nominaal motor-toerental (bij 50 Hz). Een voorwaarde voor de afname van een constant koppel is een gelijkblijvende koeling. Achterop de motoras zit een koelwaaier bevestigd bij standaard IC411 elektromotoren. Door het regelen van het toerental wordt ook de koeling van de elektromotor beïnvloed. De werking van deze koeling loopt tot de 3e macht terug naarmate het toerental van de elektromotor terugloopt. Het af te nemen koppel in het onderste regelbereik zal daarom bij IC411 elektromotor moeten worden terug gebracht naar 1/3 van het nominale koppel. Om dit te voorkomen kunnen we een separaat aan gedreven koeling aanbrengen, ook wel geforceerde koeling genoemd, IC416. Met IC416 koeling is het nominale koppel wel beschikbaar in het onderste regelbereik. De vermogens (koppel) -afname van het werktuig dient uiteraard in overeenstemming te zijn met de karakteristiek van de  combinatie spannings-/frequentieregelaar en elektromotor. Buiten dit regelbereik is overleg met de motorfabrikant noodzakelijk.

PM wikkeling
Een isolatievorm die toegepast wordt bij het gebruik van een frequentieregelaar is een Pulse Modulated wikkeling, ofwel een PM wikkeling. Bij frequentie geregeld gebruik ontstaan er spanningspieken. Deze pieken tasten het isolatiemateriaal aan. De standaard Rotor nl elektromotoren bestand zijn bestand tegen spanningspieken tot 1500V. Bij een voedingsspanning groter van 500V is een PM wikkeling aan te raden. De PM wikkeling kan spanningspieken aan tot 2250V. Het aanbrengen van een PM wikkeling heeft echter wel effect op het vermogen van de elektromotor. Doordat het isolatiemateriaal dikker is, past er minder koper in de stator wat van invloed is op de elektromotor karakteristiek.