Coatingsystemen

Coatingsystemen

De volgende kleuren zijn standaard voorraadkleuren.Uw elektromotor kan op aanvraag in elk van deze kleuren worden gespoten. Rotor beschikt over een eigen spuiterij waar special coatings aangebracht kunnen worden ter voorkoming van corrosie. Deze coatings zijn opgebouwd uit meerdere verschillende verflagen met verschillende eigenschappen, die in de juiste combinatie bestendig zijn tegen meerdere vormen van corrosieven, zoals zeewater, chemische dampen enz.

C1 binnen: verwarmde gebouwen met schone lucht en neutrale atmosfeer
C2 binnen: onverwarmde gebouwen, waar condensatie kan optreden zoals opslagplaatsen en sporthallen.
     buiten: atmosfeer met een laag vervuilingsniveau, zoals landelijk gebied.
C3 binnen: bedrijfsruimte met hoge luchtvochtigheid en enige luchtvervuiling, zoals voedingsindustrie, brouwerijen, zuivelindustrie en wasserijen.
     buiten: steden en industriële gebieden met gematigde SO2 verontreiniging, kustgebieden met een laag zoutgehalte.
C4 binnen: chemische bedrijven, zwembaden en scheepswerven nabij de zee.
     buiten: industriële- en kunstgebieden met een matig zoutgehalte
C5 (industriëel) binnen: gebouwen of gebieden met een bijna permanente condensvoering en hoge vervuiling.
     buiten: industriële gebieden met een hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer.
C5M (marine) binnen: gebouwen of gebieden met een bijna permanente condensvormingen en hoge luchtvervuiling.
     buiten: kust- en buitengaatse gebieden met een hoog zoutgehalte.