Industrie motoren

De voormalige vrijwillige EU-overeenkomst van CEMEP (vereniging van Europese producenten) wordt vervangen door de EuP richtlijn, die in alle Europese landen in nationale wetgeving moet worden omgezet. Hierin onderscheidden zich drie kwaliteitsniveaus met betrekking tot energie efficiency namelijk:
IE1 – standaard,
IE2 – hoog rendement,
IE3 – premium rendement.

IE staat voor International Efficiency. De nieuwe IE-codering vervangt de bestaande EFF1 en EFF2-classificaties. In figuur 1worden de relaties tussen de verschillende coderingen aangegeven.
De nieuwe norm geldt voor een elektromotor die:
- 2- tot 6-polig is- een nominale spanning UN heeft tot 1.000 V
- een nominaal vermogen PN heeft tussen 0,75 kW en 375 kW
- ingedeeld wordt op basis van de continue werking (S1)

Rotor biedt een grote range met industrie motoren aan.
3~ enkeltoeren (<IEC355)
Configureer

3~ poolomschakelbaar
Configureer


1~ motoren

Configureer

3~ enkeltoeren transnorm (IEC355-IEC450)
Configureer

Gedurende de levenscyclus van een elektromotor, worden de bedrijfskosten voornamelijk bepaald door de energiekosten. Deze zijn 95% tot 99% van de totale kosten van de elektromotor gedurende zijn levenscyclus. Behalve energie-efficiency bieden IE2- en IE3- elektromotoren nog andere voordelen:
- Door het hoge rendement is minder geforceerde lucht nodig om te koelen, zodat een kleinere koelwaaier gebruikt wordt
- De kleine koelwaaier zorgt bovendien voor reductie van het geluidsniveau
- Derde voordeel is de lage temperatuur vanwege de constructie van de elektromotor; daardoor zijn IE2- en IE3-elektromotoren ook geschikt voor toepassingen met omgevingstemperaturen die hoger liggen dan 40°C.

Life Cycle costs of an electric motor2,5% Investment, installation1,5% Maintenance96% Energy consumption

De nieuwe classificatie zorgt voor een opwaartse beweging in de markt: zo wordt de IE1- klasse (voorheen EFF2) de gemiddelde ondergrens, valt de oude EFF3–klasse geheel weg, en komt er een nieuwe extra efficiënte klasse ‘premium’ (IE3) boven de oude EFF1-klasse ‘high efficiency’ (nu IE2). Het rendement van IE3 elektromotoren is hoger dan dat van de lagere klasse elektromotoren als IE2 (EFF1) en IE1 (EFF2) elektromotoren. Echter, hoe groter het vermogen van de elektromotor, hoe hoger het rendement en hoe kleiner de onderlinge verschillen in rendement. Zoals weergegeven in figuur 2.

Wat betekent de nieuwe norm voor Rotor en voor u? Vanaf 1 juni 2011 kan Rotor geen elektromotoren meer leveren van het type 5RN die voldoen aan de beschrijving in de nieuwe norm. Hiervoor komt de vernieuwde 6RN elektromotor. In de nieuwe 6RN elektromotor zit meer koper en zuiverder materiaal waardoor de verliezen kleiner worden en het rendement van de elektromotor verbetert. De 6RN elektromotor voldoet aan de nieuwe IE2 norm. De 6RN elektromotor zal vanwege het zuiverder materiaal duurder zijn in aanschaf.Vanwege het hogere rendement van de 6RN elektromotor is de terugverdientijd korter.
Wanneer is welk voorschrift van toepassing?
16 juni 2011: alle nieuw geproduceerde elektromotoren moeten minstens aan het IE2 efficiëntieniveau voldoen.
1 januari 2015: elektromotoren met een nominaal vermogen van 7,5 – 375 kW moeten minstens aan het IE3 efficiëntie niveau voldoen tenzij de elektromotor is uitgerust met een frequentieregelaar.
1 januari 2017: alle elektromotoren met een nominaal vermogen van 0,75-375 kW moeten minstens aan het IE3 efficiëntieniveau voldoen.